centerpartiet landstinget uppsala

fortsätta att kämpa för den utveckling vi tror på som en konstruktiv opposition, men aldrig tveka att ta strid för det vi tror på: vård och kollektivtrafik i hela länet! Det handlar helt enkelt om det självklara, att skapa likvärdiga förutsättningar för oss att leva, bo och jobba överallt i hela vårt län. Centerpartiet behöver också ökat inflytande i Sveriges riksdag. Närodlad politik är också vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad mat på förskolan och på serviceboendet, att bredband finns över hela vårt län så att vi kan arbeta var vi vill, och att vi kan få tag på räddningstjänsten om och när det behövs. Centerpartietkämpade för att vårdcentralen i Söderfors skulle finnas kvar och vi vet hur viktig den är i Alunda. Annika Krispinsson (C ledamot Regionstyrelsen). Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela länet är varandras förutsättning. Det staller krav pa tillrackligt med hander i varden, att sjukskoterskor och annan vardpersonal har goda arbetsvillkor. Utvecklingen med mobila team och närvårdsavdelningar måste fortsätta och behöver finnas i hela regionen. Det behövs ett nytt ledarskap för Uppsala län och Sverige.

Uppsala regiongrupp - Startsida, centerpartiet
Uppsala län - Startsida, centerpartiet
Nytt ledarskap för Region
Det behövs ett nytt ledarskap för Region

Förutom det mänskliga perspektivet med en fungerande primärvård och närvård så handlar det också om hur Akademiska Sjukhuset husbil stockholm även i fortsättningen kan vara ett av landets främsta universitetssjukhus, det bidrar till utvecklingen av region Uppsala. Region Uppsala har ett ansvar för att bidra till hela länets utveckling, tyvärr ser vi idag att det nuvarande styret istället försämrar servicen på landsbygden. Under den här mandatperioden har vårdköerna växt, från de låga nivåer vi lämnade efter oss 2014 när vi i alliansen styrde, till de långa köer vi har idag. Regionen och kommunerna ska också samverka kring psykisk ohälsa, missbruk och hälsofrämjande åtgärder. Vi vet att distriktssköterskemottagningar behövs och vi kommer fortsätta kämpa för att den i Morgongåva ska öppna igen, den som stängdes förra hösten. Slutenvårdens specialister måste i större utsträckning än idag möta patienterna på vårdcentralen. Alla verkar vara överens om att mer av vården behöver ske i primärvårdens regi, men då behöver den finnas nära, och ta ett större ansvar än idag. Johan Örjes (C regionråd). Det finns stora brister, framför allt när det gäller den vård som länsinvånarna får. Vi slår vakt om individuell frihet och din rätt att så mycket som möjligt bestämma över ditt liv och din rätt att kunna påverka politiken där du bor, så nära som möjligt. . Det behövs ett politiskt synsätt som bygger på decentralisering och Närodlad Politik. Inte minst viktig för vår äldre befolkning.

centerpartiet landstinget uppsala

Massage uppsala thailändska, Begagnade cyklar uppsala polisen, Flyttfirma uppsala recensioner, Buss uppsala västerås tidtabell,