vårdgarantikansliet stockholm

Patienten kan då välja att vänta hos sitt förstahandsval eller få en snabbare tid hos någon annan. Västerbotten, resultat specialiserad vård Lena Svensson Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland. Det kan hända att just den vårdgivare patienten valt inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins gräns men att någon annan vårdgivare i länet kan göra det. Om väntetiderna drar ut på tiden, kan du som patient kontakta Vårdgarantikansliet som kan hjälpa dig att hitta en annan vårdgivare med kortare väntetider. Maxtider i Stockholms län:, maxtider i Stockholms län:, alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. Vidare information om vårdgarantin i respektive landsting finns samlad. Det finns även tillfällen då en vårdgivare ska ta kontakt med vårdgarantikansliet. Stockholm, resultat primärvård, resultat specialiserad vård, sörmland.

V rdgarantikansliet hj lper patienter att anv ndavårdgarantikansliet stockholm

V rdgaranti - 1177 V rdguiden - sjukdomar V rdgaranti V rdgivarguiden V rdgaranti i Stockholms l n - 1177 V rdguiden V rdgarantin - Urologifocus i Stockholm

Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar (med undantag av minnesutredning, dyslexiutredning och neuropsykiatriska utredningar). Du kan också kontakta. Väntetiderna är uppskattningar och kan därför inte garanteras. Det är alltid patienten själv som väljer om vårdgarantin ska utlösas eller inte. . Du kan läsa mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedanför. Fäll ihop, andra språk, synpunkter och klagomål efter vård, synpunkter och klagomål efter vård. Vår väntetid är för närvarande cirka 3-6 veckor beroende på vilken arytmi som skall behandlas.