linköpings universitetsbibliotek postadress

webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Johanna Nählinder blev docent den 24 september efter sin föreläsning och avhandling om den offentliga sektorns innovationer. Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan använda dig av en fotnot som beskriver när och var kommunikationen skett. Docent Nählinder har under lång tid forskat på området offentlig innovation tillsammans med Anna Fogelberg Eriksson och producerat en mängd publikationer genom åren. Inom privat sektor är innovation ett vinst- och konkurrensdrivande incitament. Exempel i Harvard: I din text: Enligt 10 kap.

Andersson (personlig kommunikation, ) är antalet deltagare för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. Undvik att använda andrahandskällor då det finns en risk att informationen har förändrats på något sätt. Tänk på att använda en personlig kommunikation som referens kräver att du först har bett den tilltänkte om lov. Läs mer: Guide till Harvardsystemet / Högskolan i Borås. I fotnot underst på sidan: Föreläsning: 1 Eva Pettersson Föreläsning i kursen. Under sin docentföreläsning belyste Nählinder förutsättningar och utmaningar vad gäller den offentliga innovationen visavi den privata. När författare finns så anges denne som huvuduppslag. Exempel i Harvard: I din text: vilket framgår tydligt av diagrammet (Fig.

Biblioteket - Linköpings universitetlinköpings universitetsbibliotek postadress