klimatforskning lunds universitet

dot se, controller. All personal, här hittar du en lista över all CEC personal. S., Bommarco,., Brittain,., Carvalheiro,. M., Nelson,., Lovisa Nilsson, Pattemore,. Det samlade resultatet är en djupare vetenskaplig förståelse av och förmåga att hantera förutsättningarna stockholm post office öppettider melbourne victoria för en hållbar utveckling. 32 andra, gross,. Kontakta i första hand yrkesvägledare eller utbildningsadministratör. CEC har ett fyrtiotal anställda och omfattande samarbeten med forskare vid andra institutioner. Katarina Hedlund, katarina dot Hedlund at biol dot lu dot se, administrativ chef. Uppdrag, cECs uppdrag är att initiera, understödja och bedriva utbildning och forskning kring samhällets effekter på naturmiljön och på samhällsutmaningar och möjliga hållbara lösningar inom miljö, klimat och hållbar utveckling. Ledning, föreståndare, henrik Smith henrik dot smith at biol dot lu dot se, ställföreträdande föreståndar.

klimatforskning lunds universitet

klimatforskning lunds universitet

Lunds universitet entreprenörskap
Post uppsala universitet

H., Foully,., Freitas,. Forskarutbildning Frågor som berör forskarskolan ClimBEco och miljövetenskaplig forskarutbildning finner ni bland våra kontakter tågtider mariefred stockholm inom. Projektkoordinator Alumnnätverk Samverkan CEC, maya Sanchez, maya dot sanchez at cec dot lu dot. G., Reemer,., Maj Rundlöf, Sheffield,. G., Winfree,., Cunningham,. CEC ska föra fram tvärdisciplinär forskning och utbildning inom klimat- och miljöfrågor, synliggöra och kommunicera forskningsresultat samt fungera som länk till viktiga intressenter inom verksamhetsområdet.