företagsekonomi 2 stockholms universitet

och kartframställning (Stockholm stad). Arbetar även med naturmiljöutredningar i samband med tillståndsärenden för exempelvis vatten och avloppsledningar och elledningar. Kontaktuppgifter: Rebecka Le Moine Naturcentrum Lasarettsgatan Linköping Affärsområde: Naturcentrum Sofia Kling Miljökonsult Sofia Kling är miljökonsult och arbetar som projektledare/rapportör inom miljövervakningsprojekt. Utbildning: Docent i ekologi (2001) vid SLU i Uppsala (inriktning naturvårdsbiologi). Anna är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Ulf är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för. Här är en av dem. Natura 2000-MKB med inventering och bedömning av påverkan på livsmiljöer och arter inför anläggning av fotbollsplan - utredning med snäv tidplan (Borgholms kommun).företagsekonomi 2 stockholms universitet

Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande. Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet.

Kurser vid Göteborgs universitet.
Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Göteborgs universitet som finns inlagda i vår databas.
Här hittar du AffärsConcepts medarbetare och deras kontaktuppgifter.
Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen.

Valkretsar stockholms kommun, Lunds universitet msc gis, Algblomning stockholms skärgård karta,

Kompetensområden: landskapsekologi populationsdynamik statistisk modellering Tre referensprojekt: Grönstrukturplan Tranås landskapsekologiska analyser och upprättande av grönstrukturplan för Tranås tätort (Tranås kommun). Först nu har jag börjat förstå lite av det som professor Pierre Guillet de Monthoux försökte få oss ekonomer att förstå för trettio år sedan; nämligen att konst, estetik och ekonomi hör ihop. Masterexamen i biologi (2015) från Stockholms universitet (inriktning ekologi). Utbildning: Kurser i fiskbiologi (1998) vid SLU i Umeå (inriktning fiskevård). Fågelinventering Sumpholmen och Fredan (Nacka kommun). Tenna är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Kontaktuppgifter: Jakob Sörensen Calluna AB Stora Nygatan Göteborg Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Jennie Barthel Svedén Miljökonsult Jennie Barthel Svedén är miljökonsult och arbetar som rapportör inom olika miljövervakningsprojekt. Kompetensområden: Radioaktivitetsmätningar i vilt, bär, svamp, fisk aska Kalibrering av mätutrustning Vattenmiljöer Tre referensprojekt: Recipientkontroll i Gästrikland omfattande rinnande vatten, sjöar och kustvatten (Gästriklands vattenvårdsförening). Hon har stor erfarenhet av ekologisk rådgivning och utbildning i natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, ofta som kursarrangör.

Lunds universitet webmail login
Stockholm universitet antagning