andra berättelser Malmö

de ute och berättar sagor där läget är akut - katastrofen skulle vara om sagorna försvinner. Full resolution (jpeg), on this page / på denna sida - Advik. Skådespel i tre akter. Von, Realister och idealister. I veterankraft stockholm city detta äventyr, regisserat av Helena Röhr, fick publiken träffa tre sagoberättare med varsin magisk väska packad med berättelser som framfördes omväxlande på svenska och arabiska. Varia: Konst och kritik. Martin och Karolina Adolphson. Ur fädernas helg och socken. Vår idé och ambition var också att nå ut till barn som flytt från krig och nyligen kommit till Sverige och kunna spela för dem och deras familjer på boenden och förläggningar runt omkring i Skåne.

Deltagarna ska även utveckla sin förmåga att leda grupper i gestaltat berättande. Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din förmåga till att levandegöra och gestalta olika typer av texter, sagor och berättelser i samspel med barn, unga och vuxna.

Arbetsformerna utgörs av ett gestaltat bo och arbeta i turkiet berättande både enskilt och i grupp med uppföljande handledning, reflektion och analys. Lärande i sagans värld- om temarbete i förskola och förskoleklass. Facebook-event, utställningen genomförs med stöd av, malmö Kulturnämnd. I kursen genomförs en examination som består av tre delar. Kontakt Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.