helsingborg helgmottagning

så som vårdcentraler, barnhälsovård och mödrahälsovård inom nordvästra Skåne, Landskrona/Svalöv och Trelleborg, Svedala och Vellinge. Du hittar oss i ingången brevid akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Primärvårdsfilialen är en samverkan mellan Akutmottagningen och de offentliga vårdcentralerna för att kunna triagera patienterna till rätt vårdnivå. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Mottagningen finns på Prins Kristians gata. Vid behov hjälper vi dig vidare. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande.

Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg - 1177 Vårdguiden Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg i Helsingborg Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg - Mer info och

Kvälls & helgmottagning Helsingborg - Berga Läkarhushelsingborg helgmottagning

Buss ängelholm till helsingborg
Ved kompaniet helsingborg
Biljetter helsingborg landskrona bois

Vi ligger i anslutning till Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett och är en gemensam satsning av primärvården. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utöver detta bedriver förvaltningen tre regionövergripande uppdrag: Psykiatri, centrum för primärvårdsforskning (CPF). Kvälls- och helgmottagningen är ett samarbete där både offentliga och privata vårdcentraler i Helsingborg samarbetar för en gemensam mottagning på kvällar och helger. Visa på karta, vid livshotande tillstånd, ring 112.