göteborgsbranden offer bilder

till med räddningsarbetet. Denna omständighet framkom redan under förhör då en av de fyra häktade medgav att branden anlades som hämnd för att han inte fick gratis inträde till festen. Läst b c d Heyman, Eva ( (uppdaterad 22 september 2009). 166 I Räddningsverkets rapport konstaterades att panik uppstod, varpå utrymningstiden blev längre och att detta bidrog till att fler dog. 164 Statens haverikommission menade att om dörrstängningsanordningen hade varit i funktion och dörren därmed varit stängd, hade branden inte spridit sig till festlokalen eller åtminstone haft ett klart långsammare spridningsförlopp. 134 Europeiska länder som Frankrike, Tyskland och även England och Irland, ägnade branden mycket uppmärksamhet. 73 Massmedierna fick även utstå kritik för bristande källkritik. 29 Underkanten på fönstren låg cirka 2,2 meter över golvet, och ett hopp från fönstren ned till marken inunder innebar ett fall på 56 meter. I januari 1999 öppnades fem stödcentra som stod för behandling av samt rådgivning och informationsförmedling till drabbade och anhöriga. 126 127 Vissa tidningar menade att beslutet berodde på bristande kulturell kunskap. Det var de första besked om branden som nådde allmänheten.

Först efter klockan.45, då många människor hade transporterats från platsen, kunde de obehöriga personerna motas bort från området. 71 Statens haverikommission 2001,. .

54 Kulturdepartementet 1999,. . 118 Initialt fokuserade medierna på fyra platser: själva brandplatsen, sjukhusen där de skadade vårdades, Gårda brandstation och Hammarkullens kyrka. 28 Andra personer på diskoteket krossade fönster för att på detta sätt kunna ta sig. 22 Flera som tog sig ut i ett senare skede beskrev läget som trångt och att trycket bakifrån gjorde att vissa personer trycktes ned på golvet, 23 klämdes fast och hamnade i högar. Ambulansernas utrustning var väl anpassad för en händelse som denna brand.

Sirocco helsingborg bilder
Framkalla bilder av Göteborg
Malmö live konserthus bilder

17 Rök och flammor slog ut genom dörren och branden spred sig även till danslokalen och eventuellt andra delar av byggnaden. 11 För att öka den fria ytan flyttades ett antal stolar och bord ut till lokalens nödutrymningstrappa. Inre exil : stockholm åre buss efter branden på Backaplan. 106 Den renoverade lokalen invigdes på treårsdagen av branden. 11, 21 a b Statens haverikommission 2001,. . Några av dessa kom att övernatta i kyrkan i flera dygn. 39 Statens haverikommission 2001,. . 135 Även i övriga Europa, i Japan, i Sydafrika och i Sydamerika blev branden uppmärksammad i media. I bakgrunden syns den byggnad där branden inträffade. 8 Arrangemanget redigera redigera wikitext Lokalen, som tillhörde Makedoniska föreningen, hyrdes någon vecka före branden av ungdomar i Göteborg som uppgav att de ville anordna en privat födelsedagsfest. Föreningen har också till syfte att ge stöd åt drabbade av denna och andra bränder.