hyresgästföreningen, Stockholms organisationsnummer

man vet säkert vilka personer som befunnit sig på arbetsplatsen ifall någonting, exempelvis en olycka, inträffar. Närvaroredovisningssystemet hjälper i första hand till att motverka svartarbete på större arbetsplatser. Det ger även möjligheter för myndigheter att i efterhand granska byggarbetsplatser. Ett sätt att få ordning och reda är att registrera vilka som finns på våra byggarbetsplatser. De sju arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan anser att det nya ID- och registreringsprojektet samt ett permanent ROT-avdrag kommer att minska problemen med svart arbetskraft. Byggbranschen i samverkan vill visa på möjligheterna och fördelarna med ett höjt och permanent ROTavdrag. Vi hoppas att merparten av de förväntade 60 000 besökarna till mässan kommer att skriva på uppropet för ROT-avdraget, säger Björn Wellhagen. Ett permanent och höjt ROT-avdrag skapar möjligheter för konsumenter att få råd att köpa byggtjänster utan att bryta mot lagen. Också ROT-avdraget är ett effektivt sätt att motverka svartarbete inom byggsektorn. Detta är en positiv effekt som inte nog kan betonas i debatten, säger.

Press - Byggbranschen i samverkan
Öppettider till ICA Kvantum Klockaretorpet i Norrköping
Steffen, cykelservice cykelverkstad
VÄlkommen till sverige

Lediga jobb inom sport stockholms läns landsting, Domstolar stockholms län,

Det handlar om en överföring av ungefär två miljarder kronor om året till den vita arbetsmarknaden. Björn Wellhagen, projektansvarig Byggbranschen i samverkan. Obligatorisk legitimation och närvaroregistrering på byggarbetsplatser tillhör de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med svartjobbsproblematiken. Högt skattetryck och svartarbete utgör några av de största problemen för byggbranschen. För att ID- och registreringssystemet ska kunna fungera i förhållande till underentreprenörerna tas nu systemet upp i ett nytt standardavtal. Det som vi tycker är viktigt är att kollektivavtalen ska gälla och efterlevas. ID- och registreringsprojektet pågår inom, byggbranschen i samverkan, vilket innebär att arbetet nu bedrivs i ett betydligt större forum än tidigare, säger. Byggbranschen i samverkan ser de svartarbeten som uppdagas i branschen som mycket illavarslande och tar med det bestämdaste avstånd från dem. Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar namnbricka eller legitimation. Det är väsentligt att attityden till svartarbete förändras i samhället på olika håll.

Hyresgästföreningen, Stockholms organisationsnummer
hyresgästföreningen, Stockholms organisationsnummer