kk mottagningen linköping

man där är informerade om patienten ifall patienten behöver uppsöka vård på hemortskliniken. Glöm inte att ordinera ev preoperativ antibiotika. Centraloperation US, ingrepp: Alla laparotomier, malignitetskirurgi i vulva, laparoskopier på överviktiga eller sjuka kvinnor eller där ingreppet kan förväntas komplicerat, akuta ingrepp. Informationsansvarig:, senast uppdaterad 15 februari 2017. Anestesi: I första hand Propofol-sedering och lokalanestesi, men även andra anestesimetoder kan användas. Operativa hysteroskopier kräver oftast djupare sedering och ska därför inte planeras på Monark vid BMI. Generellt är operatören ansvarig att patienten informeras, dock kan annan stora företag i göteborgsregionen part utföra informationen. Patienturval och anestesi: Ingen administrativ begränsning.

Malignitet för korrekt preoperativ utredning. Patienturval: Ålder över. . Se även lathunden i slutet av detta. Det gäller ex vis kliniskt benigna cystor, sterilisering och diagnostiska ingrepp.

Vid laparoskopi pga misstänkt funktionell cysta bör operationsplanerare uppmanas att boka en mottagningstid på hemorten hos MOS/DJ för kontroll att cystan finns kvar 3 dagar före. Patienter med BMI 30-35 kan erbjudas mycket lätt sedering som tillägg till lokalanestesi. Lathund: Operation, val av plats KK US/LiM Informationsansvarig:, senast uppdaterad). POJ fylls i av inläggande läkare. Ingrepp: All benign gynekologisk kirurgi förutom laparotomi. Vissa undantag kan dock förekomma, och det skall i så fall preciseras i en journalanteckning, så det inte nu board challenge resultat 3: e året råder tveksamhet. Som rutin är det poliklinisk verksamhet men möjlighet finns till övernattning på avd. Neurologisk sjukdom innebär större risk för allvarliga komplikationer vid sedering och patienter med sådan sjukdom bör därför planeras för operation på c-op, liksom patient med tillstånd som kan innebära svårighet att hålla fri luftväg. Operatören skall personligen prata med och informera patienten innan operationen.

Piedestal em linköping, Linköpings universitetsbibliotek postadress, Jobb för 15 åringar linköping,