centrala etikprövningsnämnden stockholm

ansökan under avsnittet Ansökan om ändring. Rapportera fel Centrala Etikprövningsnämnden - Västra Järnvägsgatan. Vad är en verklig huvudman? Bilaga 2 (forskningsplan) och bilaga 10 (CV för ansvarig forskare) samt bilaga 9 (resursintyg från verksamhetschef/motsvarande) är obligatoriska och ska finnas med i alla 18 buntar. Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma.

Bifoga gärna kvitto på betalning till ansökan för snabbare handläggning. Centrala etikprövningsnämnden har också tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. E-post: Telefon:, telefontid: Måndag 10:00-11:30, 12:30-15:00, tisdag- torsdag 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:00. Juridiskt namn: Centrala Etikprövningsnämnden.

Restaurang gandhi folkungagatan stockholm, Vindsurfa stockholm, Valkretsar stockholms kommun, Centerpartiet stockholm valmanifest,

Ansökan om ändring, vid ansökan om ändring av tidigare godkänd studie ska handlingarna skickas in i ett exemplar. Undvik pärmar, mappar och liknande. Buntarna ska vara häftade och/eller i plastfickor (inga lösa blad). . En av buntarna, den som innehåller ansökningsblanketten med underskrifter, ska vara enkelsidigt utskriven. Box Stockholm, vänligen ange den huvudansvarige forskarens namn som första ord i betalningsreferensen. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Beslut, nämndens beslut expedieras inom 14 dagar efter sammanträdet via e-post till behörig företrädare och ansvarig forskare.

Regionala etikprövningsnämnden i, stockholm har sitt kansli vid Karolinska institutet. Forskning i, stockholms och Södermanlands län vid följande statliga. Regionala etikprövningsnämnden i, stockholm och.

Italiensk restaurang Stockholms centralstation
Airport stockholm kiruna
Postnord stockholm rosenlundsg sverige