bästa ib skolan i stockholm

i Stockholm och i den absoluta Sverigetoppen. Kolla gärna på deras hemsida, m, även om den är under rekonstruktion och lite inaktuell bar injektor just. Därför säger det inte så mycket om kvaliteten på en skola att bara jämföra betygsresultat rakt av utan att ta med dessa saker i beräkningen. Samtidigt är skolan väldigt populär bland elever och föräldrar. Det har avgörande betydelse för varje elevs studieresultat.

Bästa grundskolor i Stockholm: Studema våra Resultat Sveriges tio bästa grundskolor Affärsvärlden

Nu kneps med god marginal förstaplatsen.
Se listan på Sveriges tio bästa skolor.
Fredrikhovs slotts skola i Stockholm är den som toppar listan.
Här studerar 280 elever och Meritvärdet bland de 31 avgångseleverna ligger på 288,7 poäng.
Skolan har en hög ambitionsnivå och duktiga och engagerade lärare.

The gap between Sweden's best and worst schools is growing, according to a new study from the National Union of Teachers in Sweden (Lärarnas Riksförbund). The study looked at five different areas including student achievement and teacher qualifications in order to produce figures on how school performance varies between Swedens municipalities. In Vellinge municipality for example, 98 percent of students passed their national tests in year nine and were eligible to progress to upper secondary school (Gymnasium but in Färgelanda the rate almost halved to 52 percent. Exempel är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever med utländsk härkomst och fördelningen av pojkar/flickor i skolan. Missa inte videon ovan! Elevers förutsättningar varierar mycket beroende på social, geografisk och ekonomisk bakgrund. Salsa-modellen är ett sätt att göra en jämförelse mellan resultatet i olika skolor oavsett vilken bakgrund eleverna har. Det maximala Meritvärdet är 320 poäng. De goda resultat som vi har uppnått innebär inte alls att vi nu lutar oss tillbaka och är nöjda. Här studerar 280 elever och Meritvärdet bland de 31 avgångseleverna ligger på 288,7 poäng. Performance in the specific categories varied significantly. A file photo of a student in a Swedish school.