domstolar stockholms län

av 1900-talet och frivård har fått ett eget kapitel (kap. Redan i mars 1917 hade Mariestads centralfängelse inrättat ett speciellt jordbruksfängelse på Marieholms kungsgård, där fångarna arbetade under dagen - kvällar och nätter vistades de i celler. De blev centrala anstalter för grova kvinnliga brottslingar och lösdrivare från 1783. 1962 återinfördes det tillfälligt genom att de slutna anstalterna i Kalmar, Luleå, Örebro, Jönköping och Halmstad blev specialanstalter för svårbehandlade och rymningsbenägna. Sveriges Domstolars webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Spinnhuset på Långholmen låg 1808-25 under Stockholms fattigvårdsstyrelse - enligt kunglig stadga 1807 skulle spinnhuset även vara allmän fattigvårdsinrättning med egen direktion. Svartsjö fungerade även som kronohäkte till 1920, sedan började man ta in alkoholister.

Domstolar stockholms län
domstolar stockholms län

För straffade män under 21 år inrättades genom kungligt brev 1883 21/12 en arbetsanstalt på Nya Varvet i Göteborg - Östra kronoarbetsanstalten. En del var stora och viktiga, andra pyttesmå. Karlskrona var centralanstalt 1918-21 men lades sedan ner. Mer information om cookies. Enligt instruktionen för fångvårdsstyrelsen och landets fängelser (SFS 1910:133) har straffängelse dittills legat under landshövdingen, men detta fortsätter bara tills dessa anstalter får assistent för ekonomisk förvaltning; då ska de läggas under fångvårdsstyrelsen. Inom vilket område dömer mark- och miljödomstolen? Kronohäkten låg liksom härads- och stadshäkten under landshövdingens tillsyn, senare länsstyrelsens (SFS 1910:133, 1921:869 talar om ortsmyndighet) men kronohäkte som inte låg i residensstad fick tillsyningsman utsedd av Kungl. År 1968 lades Stockholms stad ( överståthållarämbetet ) och Stockholms län samman till ett nytt län kallat.

Domstolar stockholms län
domstolar stockholms län

Korpen stockholms län, Öar i stockholms södra skärgård, Stockholms bränneri gin, Stockholms stadsmuseum,