prövningsenheten uppsala

på ungdomsgymnasiet ska du vända dig dit för prövning. Department of Oncology, Uppsala, university Hospital, uppsala, Sweden, SE-751 85, department of Oncology, Queen Elisabeth Hospital. Ta med ID-handling till prövningstillfället, avgiften ska vara betald senast en vecka efter sista ansökningsdag. När den tiden har löpt måste du vända dig till.

Om du vill göra prövning i andra ämnen än de som finns schemalagda kontakta.
Om två eller flera prövningar kolliderar i tid måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra.
Jag godkänner att registrerade uppgifter läggs in i ett register för handläggning : Obs!
Ingen anmälan behandlas förrän prövningen är betald.

Inför prövningstillfället, avgift för prövningen, 500 kr per kurs. Du måste själv kontrollera att dina betyg kommer. Please refer to this study by its ClinicalTrials. The Clatterbridge Cancer Centre, bebington, Wirral, United Kingdom, CH63 4JY. Department of Oncology, Herlev Hospital, Denmark). Information from the National Library of Medicine. Jump to, press alt / to open this menu. En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar.

prövningsenheten uppsala