terminstider uppsala universitet 2019

6 maj - 9 jun. Period 3, 6 nov - 8 dec. Sista svarsdag 20 december, andra antagningsbeskedet, se utbildningar våren 2019 som har andra ansökningsdatum än ovan.

terminstider uppsala universitet 2019

Privatläkare uppsala
Islandsgatan 13 uppsala

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. April-juni, kontrolluppgifter 20 juni, sista kompletteringsdag* 11 juli Antagningsbesked med svarskrav Mitten av juli Sen anmälan öppnar 26 juli Sista svarsdag 1 augusti Andra antagningsbeskedet * Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige i något av de länder som ingår. Period 3, 25 mar - 5 maj. Terminstider LÄSÅRET 2018/2019, höstterminen 2018, period 1, 3 sept - 3 okt. Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än eller som har andra ansökningsdatum. Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Terminstider läsåret 2019/2020, höstterminen 2019, period 1, 2 sept - 2 okt.

Inger söderberg uppsala
Konsert uppsala augusti
Stockholm universitet antagning