jämför försäkringar moped

Ingår i halvförsäkring 1 200 kr Sveland Ingår i halvförsäkring 1 000 kr Gjensidige Ingår i halvförsäkring. Om du är med i en krock ersätter trafikförsäkringen personskador och skador på annans egendom. Att vara kund i ett kundägt bolag ger många fördelar. Helförsäkring ersätter skador på mopeden, vill du ha en försäkring som också ersätter skador på mopeden vid en krock? Viktig information om mopedförsäkring Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Ingen självrisk om mopeden har godkänd spårsändare. Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Länsförsäkringar, obligatorisk, nej 4 550 kr, if, obligatorisk, nej 1 000. Prisförfrågan Moped klass II, oregistrerad, eU-moped klass I, mopeder i klass I kallas ofta "EU-moped" och de är gjorda för en hastighet av högst 45 kilometer per timme. Gjensidige Ingår i halvförsäkring 3 000 kr 3 000 kr Två godkända lås krävs.jämför försäkringar moped

Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Mopeden ska vara låst med två godkända lås när den lämnas. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov. Moped klass I EU-moppe.jämför försäkringar moped

EU-mopeder har registreringsskylt och ska kunna köras i upp till 45 km/h. Moped klass II standardmoped.

Mopedaffär uppsala
Körskola örebro moped

Gjensidige Ingår i halvförsäkring 2 000 kr Ingår i halvförsäkring 35 av skadekostnad lägst 500 kr Räddningsförsäkringen betalar transport av förare och fordon. I vår trafikförsäkring ingår utan kostnad också Trafikolycksfall och Krishjälp. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar mopeden på en annan person än ägaren. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag när mopeden inte är avställd. Om oss, vi äger Folksam tillsammans, du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Lägsta självrisk 3 500. Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle.

Jämför försäkringar för registrerade mopeder klass Mopedförsäkring Försäkring för moped - Folksam Mopedförsäkring försäkring för moped - ICA Försäkring Prisvärd mopedförsäkring med bra skydd Insplanet