lundbecks Stiftelses elektroniska ansökan

styrelsen för stiftelsen inom ett år räknat från det datum då understödet lyftes. Skattedeklarationen ska hotell scandic klara stockholm sverige lämnas in senast. Exempel: Föreningens räkenskapsperiod.4.201731.3.2018. Redovisa understöd Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem. Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen. Ansökningar, skapa en ny ansökan via länken du finner här: Länk till ansökningssystemet, dataskyddsbeskrivning, ansökan skapas i ansökningsystemet (elektroniskt). Ansökan behöver inte färdigställas genast utan kan sparas och öppnas flera gånger. Skatteårets inkomst består av de båda räkenskapsperiodernas sammanräknade beskattningsbara inkomst. Om du deklarerar på pappersblankett, ange ändringen i skattedeklarationens punkt 3 Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen ett meddelande till föreningen eller stiftelsen om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs. Ansökan och bilagor postas ej till stiftelsen.

Ansökningar om stöd från SÖS utdelning riktas direkt till samfundet, mer information hittar du här. Närmare information om kvarskatt och skattåterbäring finns under om kvarskatt som ska betalas och om skatteåterbäring. Föreningen eller stiftelsen har beviljats skattelättnad.

Vi kontrollerar i samband med att vi behandlar nya ansökningar, att tidigare bidrag har redovisats. Utlåtande bör registreras senast den 15 mars. Lämna in skattedeklaration 6C om: Föreningen eller stiftelsen har haft skattepliktig inkomst under skatteåret. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Du kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, exempelvis på grund av sjukdom. Givande av utlåtande, den som ger ett utlåtande bör registrera det i det elektroniska systemet på nätet. Ifall ni tidigare gjort ansökan via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni inte registrera er på nytt, utan använda era gamla användarkoder. Föreningar eller stiftelser ska lämna in skattedeklaraiton inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått. Rekommendationer skall ges genom det elektroniska systemet för givande av utlåtanden. En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen.

Ifall ni inte tidigare har ansökt om understöd via vårt elektroniska ansökningssystem, ska ni först registrera er i ansökningssystemet. Välkommen till Walter Ahlströms stiftelses ansökningssida! Walter Alhstöms stiftelses stipendier ansökningstid har startat. Ansökningstider for stipendier år börjar i november 2018.