flödescytometri lund

storleken på det totala utsända ljuset ger en uppfattning om hur många celler som finns av en viss typ. Med dessa två enkla variabler kan man enkelt dela upp cellerna i blodet i röda blodkroppar, blodplättar och olika grupper av vita blodkroppar. Facs sorteras celler med hjälp av den information som man får genom flödescytometrin. Images, videos and audio are available under their respective licenses.

This page is based. Flödescytometri används i stor utsträckning vid immunologisk forskning och vid diagnostik av blodsjukdomar. Text is available under the, cC BY-SA.0 license; additional terms may apply. Tekniken går ut på att celler passerar en och en genom en liten kanal där de belyses av en laserstråle, varpå reflekerat och avböjt laserljus mäts. Inom mer avancerad flödescytometri kan man sätta till antikroppar som binder till specifika protein, eller ämnen som binder in till. Dessa antikroppar och ämnen kan också mätas i laserljuset, och då kan mängden av ett visst protein eller mängden DNA uppskattas. Fluorescensljuset ger upphov till elektriska signaler som ger droppen en laddning. Wikipedia och är licensierad enligt, gNU Free Documentation License. Cover photo is available under :me 'Unknown' license.

flödescytometri lund