lediga jobb i linköpings landsting

efterfrågan på medicinska sekreterare de kommande åren. I en intervju med Eventeffect berättar de om sina drömmar och om branschens framtid. Våra utbildningar ger dig nya möjligheter och efterfrågad kompetens. Mitt intryck är att Göteborg jobbat medvetet med sin lönepolitik i många år, säger Fredrik Mandelin som tror löneläget i regionen och vad det är för lärarutbildningar som bedrivs också kan påverka löneläget. För den som vill vara med och påverka Lärarförbundets nästa avtalsrörelse pågår nomineringen till förhandlingsdelegationerna nu och fram till 10 juni. På Högskolan i Jönköping är motsvarande siffra 27 000 och på Musikhögskolan i Stockholm 27 400 kronor. Lönestatistiken från september 2010 redovisas i percentiler och visar att mest tjänar flest av adjunkterna vid Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet. Här loggar du in på lärplattformen. Högskoleverket har avslagit ett antal ansökningar om examensrätter för den nya lärarutbildningen på grund av bristande forskningsknytning och lärarkompetens, det vill säga för få disputerade lärare på högskolan. Fem statligt anställda medlemmar ska bilda en förhandlingsdelegation som är rådgivande till förhandlingsledningen och förbundsstyrelsen. Första steget är ett jobbspår mot barnskötare där språkpraktik ute på förskolor är en viktig grundpelare.

Studie- och yrkesvägledning, boka tid för ett vägledningssamtal som handlar om dig och din framtid. Se filmen om hennes historia. Till exempel om avtalet ska omfatta ett, två, tre år eller mer? Det lägsta löneläget återfinns på Linköpings universitet. Ett viktigt yrke för att hälso- och sjukvården ska fungera. För statligt anställda gäller automatiskt det kollektivavtal som Lärarförbundet tecknat med Statens arbetsgivarverk. Här är också lönespridningen störst. Siffror från september 2010. Verksamheten leds genom styrelsen och, rådet. Mitt intryck är att lönen är kopplad till vilka årskurser man utbildar lärare för. Percentil 90 innebär att 90 procent av individerna i gruppen har högst denna lön, 10 procent har högre lön.