spannmålsbar på svenska

det första livsmedlet på vågplattan. Dietvåg beskrivning Funktionsknappar LDC-display Numeriska knappar Vågplatta funktioner Mätsensor med hög precision och extra stor LCD-display (40x37mm). No 2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Tryck på för att starta nedräkningen Mata in timertiden med numeriska knappar Tryck på för att radera tidigare timerinställning. Automatisk avstängning sker när LCD-displayen visar 0 eller samma avläsning i 4 minuter. Spara NÄringsvÄrdeninnet Lägg livsmedlet på vågplattan Mata in livsmedelskoden Tryck på för att spara det första livsmedlets värde i minnet Ta bort det första livsmedlet och mata in livsmedelskoden för det andra sfi i helsingborg livsmedlet Tryck på för att se livsmedlets proteinvärde Lägg det andra livsmedlet. Om vågen inte startar, kontrollera att batteriet är installerat. Tryck på zero för att återställa avläsningen till noll innan du lägger nästa livsmedlet på vågplattan. 7 8 SE SE VÄrdehistoriken lagrainnet Tryck på för att starta vågen Värdehistoriken söks automatiskt Efter avslutad sökning visas noll Se övriga totala näringsvärden på samma sätt Tryck på för att se de totala näringsvärdena lagrade i minnet Varje gång när du stänger av vågen.

Aik örebro svenska cupen 2018, Pelle björklund svenska bostäder kontakt, Bo på svenska slott,

Kontrollera totalvikt av alla livsmedel lagrade i minnet Nollställ LCD-displayen Nutritionskoder numeriska knappar Mata in livsmedelskod eller ställ in alarm Lägg till livsmedlets näringsvärde i minnet. Placera vågen på ett stadigt och plant underlag. Plastdelarna bör rengöras omedelbart om de har kommit i kontakt med fett, kryddor, vinäger samt starka eller färgade livsmedel. Undvik kontakt med citrussafter. Vikten visas på LCD-displayen. Inbyggd temperatursensor och timer. Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! 4 5 DE olika LÄgena.

Hur många svenska medborgare bor utomlands, Borat youtube Svenska,