parkeringstillstånd för rörelsehindrade stockholms stad

sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Är det någon som tror att EU-mopederna kommer att ha kvar sina registreringsskyltar? Förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år och gäller i hela landet. Undantag är Stockholm stad, för mer information om vad som gäller där, följ länken nedan eller ring.

Nya regler för parkering. EU-mopedcykeln får alltså inte parkera vid cykelställ och på trottoar utan ska parkeras i ruta avsedd för tvåhjulig MC/moped och betala avgift. Om du parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade behöver du följa den skyltning som gäller för parkeringsplatsenObservera att detta gäller enbart på kommunal mark.

Om missbruk upptäcks kan en parkeringsanmärkning utfärdas på det ena fordonet." Läs dokumentet här. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ifylld blankett kan du skicka via post eller lämna till kommunens servicecenter Information Danderyd i Mörby centrum. Ditt tillstånd gäller som längst fem. . Du måste ha ett läkarintyg som talar om graden av ditt rörelsehinder och ett nytaget fotografi av dig som söker tillståndet. Bedömningen av ansökan görs av stadens handläggare vid teknik- och fastighetsförvaltningen. Efter giltighetstidens utgång ska parkeringstillståndet skickas tillbaka till teknik- och fastighetsförvaltningen i Lidingö stad. Även du som har parkeringstillstånd måste betala för parkering. Avgiften betalas via dator, telefonsamtal till eller stadens app BetalaP. Det tar cirka fyra veckor för, tekniska kontoret att handlägga ansökan. Blanketter Du kan skicka din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad till: Teknik- och fastighetsförvaltningen Lidingö stad 181 82 Lidingö. Detta rör ett fåtal fordonsägare och vi förutsätter att innehavaren av tillståndet inte samtidigt nyttjar det på något av sina andra fordon.