lokförarna stockholmståg

här fighten. Watch Queue, queue _count total loading. Pendelbladet Juni, pendelbladet Februari, väg och bans tidning här. Säkra våra avtal oavsett arbetsgivare, när anbudsunderlaget lagts ut så är vår ambition att träffa samtliga företag som har lagt bud på verksamheten. Ingen ska lämnas utanför! Förhoppningsvis så kan vi på det sättet säkra våra anställningsvillkor redan innan det står klart vem som vunnit upphandlingen. This feature is not available right now. Ppt från partsgemensam avtalskonferens 2013, report this document. Stockholm, Vi vill uttrycka vårt missnöje mot de förändringar i strejk- och konflikträtten som lagts fram genom Stridsåtgärdsutredningen och överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. Rätten till Heltid, efter det som hänt på Veolia så hamnar också frågan om rätten till heltid i fokus. Så ser planen ut men som exemplen Västtrafik och Öresundståg visar så är det hårdare tider.lokförarna stockholmståg

Du ska även vara alert och ansvara för tågets säkra framförande enligt JTF, bilaga.
Mitt i karriären bytte Alma yrke från lärare till lokförare.
Precis som Daniel, som lämnade arbetet som telemontör för att istället köra tåg, älskar hon sitt jobb.

Pendelklubben, seko-Lok och Verkstadsklubben har tillsammans med seko Stockholm satt samman en arbetsgrupp som kommer att jobba med upphandlingen från start till mål. Uppenbarligen upprepar sig historien och precis som 2006 så lär det bli seko som ensamma får dra hela lasset även inför denna upphandling. Det handlar om frågor som verksamhetsövergång, kollektivavtalen och en sammanhållen verksamhet. Om detta skrev vi i förra numret av Pendelbladet. Dessa innebär inskränkningar av grundläggande fackliga rättigheter. En viktig fråga för seko är att verksamhetsövergång måste omfatta alla anställda på Pendeln. En Veoliamodell på Pendeln skulle leda till samma kollaps av pendeltrafiken som när Citypendeln tog över 2000. Daniel, som lämnade arbetet som telemontör för att istället köra tåg, älskar hon sitt jobb. Överenskommelsen bryter mot de internationella konventioner som Sverige undertecknat vilka innebär att alla fackföreningar ska vara garanterade verksamma medel. Sommaren 2015 vet vilket företag som blir örebro moske jumma vår arbetsgivare och har då ett år på oss att inrangera våra kollektivavtal och genomföra verksamhetsförhandlingar. Om det blir en upphandling så blir seko:s uppgift att försöka få gehör för våra fackliga synpunkter hos SL innan anbudsunderlaget för pendelupphandlingen läggs ut i höst.

Mitt i karriären bytte Alma yrke från lärare till lokförare. Så jobbar seko inför upphandlingen av vår arbetsplats. Kontakter har tagits med SL för att i första hand få dem att ta över verksamheten i egen regi, utan upphandling. Det borde inte ligga i SL:s intresse? Det lyckades vi med vid pendelupphandlingen 2006. Bakom knuten väntar entreprenörerna som kommer att göra allt för att sänka sina kostnader på vår bekostnad.