född mening på portugisiska jag saknar dig i

att Kuba inte finns med på listan över de viktigaste destinationerna för sexturism och Spansk press påstår också att Kuba är en destination för pedofiler, trots att Kuba inte finns med på den lista som unicef publicerat. Det är en förvanskad beskrivning, menar Jorge Martin och Ricardo Vaz i InvestigAction. De hävdar att närmandet mellan Kuba å ena sidan och Washington och EU å den andra, inte har medfört några förbättringar av de mänskliga rättigheterna exakt det som liberaler och den.k. Om USA skulle ställa samma krav på alla andra skulle det ha relationer med ytterst få länder. När någonting förstörs bygger man inte nödvändigtvis upp samma sak som förut. Det var det första av sådana möten sedan Trump tillträdde i januari. Händelser som aldrig blir till nyheter om de händer i Mexiko eller Colombia, får gott om utrymme om de utspelar sig i Kuba. Över hälften av barnen är under tre år, medan drygt 100 000 är nio år och får en påfyllnadsdos i april.

TeleSur 170612 USA utfärdar nya blockadböter ofac, Byrån för kontroll av efterlevnad av sanktioner, en del av USAs finansdepartement, har ålagt det amerikanska företaget Honda Finance Corporation (ahfc att böta 87 255 dollar för brott mot reglerna i USAs blockad mot Kuba. Likaså förlängs de nuvarande Provinsförsamlingarnas arbete till 25 mars. Venezolanerna, som borde veta bäst, håller dock inte med Collin.

Kubanerna, som tog det ovanliga steget att bjuda in FBI till Havanna redan när USA först rapporterade incidenterna, säger att de gör allt för att försöka förstå vad som ligger bakom. Hotelledningen reagerade snabbt: Den har tagits bort och ersatts med en skylt utan namn, enligt. Hur kan Vita Huset begränsa resorna till ön utan att detta skulle påverka privata restauranger, barer, inkvarteringsställen, taxichaufförer, hantverkare, kypare, bartender, kockar, turistguider eller fiskare och lantbrukare som förser matställena med förnödenheter? Den starkaste och mest hoppingivande upplevelsen var att vid varje event skåda frukten av de frön som Fidel Castro, pastor Lucius Walker och den demokratiske kongressledamoten Bennie Thompson sådde - möjligheten för mindre bemedlade ungdomar från USA att gratis utbilda sig till läkare vid elam.

Bor jag kanalland, Tråka ut dig engelska, Vad ska jag jobba med,

Vid dessa ska delegaterna redogöra för sitt arbete under senaste halvåret, som sedan godkänns eller underkänns av väljarna i församlingen. De övriga nomineras och väljs utifrån kvalifikationer och representerar i den valkrets som har störst nytta av deras kunskaper, erfarenheter och politiska förslag, och där de anses behövas bäst. Systemet undanröjer många ojämlikheter och bristande balans och ger ett mer rättvist demokratiskt valsystem än de flesta. En annan punkt i programmet var en "workshop" för att utbilda aktivister i teman som demokrati, medborgarskap, rättsstat, liberalism och mänskliga rättigheter. Nej till nato - Yankee go home! Deltagardemokrati är ett oövervinnerligt vapen för dem och de har vetat att använda det i de svåraste ögonblicken medan de fortsätter att bygga den Bolivarianska revolutionen. Inte så lite märkligt att v-ledaren Jonas Sjöstedt föredrar USA:s demokrati, där det är elektorsröster som är avgörande och inte de direkta rösterna, än den venezuelanska modellen där valdeltagandet är 24 procent högre än det i USA. USAs UD har inte släppt in kubanerna i USA-diplomaternas hem för att göra undersökningar. Den nordamerikanska imperialismen skärper sina aggressiva aktioner och hotar rätten till självbestämmande, fred och utveckling för staterna som är med i denna organisation.