mänskliga rättigheter lund litteraturlista

and Social Studies 1b/1a11a2 or History A and Social Studies. I början av museer helsingborg stad dina studier får du extra stöd av studenter på högre nivåer i utbildningen genom vår mentorsverksamhet. Application fee If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply. De mänskliga rättigheternas betydelser har skiftat över tid och rum. I våra kurser använder vi oss bland annat av alternativa pedagogiska metoder som rollspel och gemensam handledning av uppsatser. Vi erbjuder breda ämneskunskaper, fördjupning och individuell specialisering. På programmet har du möjlighet att göra praktik och du kan läsa en termin utomlands.mänskliga rättigheter lund litteraturlista

Allm nt om programmet.
Inneh llet i det tre riga kandidatprogrammet t cker regionala liksom internationella fr gor om m nskliga r ttigheter.
Vi behandlar teman s som likabehandling, icke-diskriminering, v ld och ansvarsutkr vande.
Vi f rankrar undervisningen i aktuella fr gor och studerar m nskliga r ttigheter som b de id och praktik.
Litteraturlista, M nskliga r ttigheter i politikens och filosofins historia.mänskliga rättigheter lund litteraturlista

Box 192, 221. Lund, telefon: (vxl) expedition.

Som student utvecklar du egenskaper som du har nytta av i både studier och arbete- så som kunskapshantering, analytiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Allmänt om kursen, på introduktionskursen studerar du mänskliga rättigheter ur ett historiskt, filosofiskt och juridiskt perspektiv. First or Second Admission Round? Vi har även ett 3-årigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Läs mer om vår utbildning på grundnivå. Vi erbjuder också en fristående grundkurs.