israel Palestina 1967 gränser karta

största flyktinggrupperna finns i Jordanien och Libanon För de palestiniska ledarna är rätten till en återflyttning en mycket viktig fråga Israel har i praktiken fullständig kontroll över vattenkällorna på Västbanken Det finns ett avtal mellan israelerna och palestinierna för samordning av vattenresurserna - Joint. Det var ett krig som utkämpades mellan Israel och dess arabiska grannländer nästan så snart Israel hade utropats som stat. Dessutom flyr judar från Hebron i början av frihetskriget. 1967 års gränser är ett begrepp som används i samtal om möjliga lösningar av den israelisk - palestinska territoriella konflikten. När Israels politik och nationella förhållningssätt beskrivs, så borde ju motpolen vara inte den individuella situationen utan den politiska hållning som Hamas och Fatah har, där fortfarande Israels utplånande står högt på listan.

Israel och dess arabiska grannländer nästan så snart. Israel hade utropats som stat. Vapenstilleståndslinjen ritades upp med grön penna på en karta och kom därför att kallas gröna linjen. Efter frihetskriget 1948 stilleståndslinjer drogs mellan.

Gazaremsan annekterades i stället av Egypten medan Västbanken och Östra Jerusalem annekterades av Transjordanien (det sistnämnda landet bytte med anledning av den territoriella vinsten namn till Jordanien ). Egypten och Jordanien har avstått från sina krav på att återfå territorierna. Men även att alla araber som bor i landet ska ha samma grundläggande rättigheter som fullständiga medborgare tillsammans med den judiska befolkningen, och rätt att uttrycka sin mening. Ett, palestina som finns i regerings egen definition eller ett. Om vi vänder på resonemanget blir det tydligt. Den typ av politik som helt klart den palestinska administrationen står för. Hamas, internationella aktörer, fN, uSA, egypten, libanon.

Slottsparken uppsala karta
Postnummer på en karta över Åbo
Umeå stadsbussar karta
Amaranten stockholm karta