service management lunds detaljhandeln

: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science, Major: Social Anthroplogy Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Socialantropologi Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Socialantropologi på Masterprogrammet ger dig specialiserad kompetensutveckling i socialt arbete utifrån det som intresserar dig och passar just din yrkesroll och. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som ledare inom logistik, supply chains och transportekonomi. Under din studietid utvecklar du en verktygslåda bestående av olika metoder och modeller för att kunna analysera och förbättra existerande logistiksystem ur ett service- och lönsamhetsperspektiv. . Undervisningsspråk: svenska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science in Human Resource Management Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Personal- och arbetslivsfrågor Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot psykologi erbjuder en fördjupning i psykologiämnet och förbereder både för arbetslivet och för forskarutbildningen (men. Personer med en masterexamen med psykologi som huvudämne arbetar till exempel inom kvalificerat utredningsarbete, personalarbete, olika typer av behandlingsarbete och inom hälsoområdet. Undervisningsspråk: svenska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science, Major: Education Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Pedagogik Ett mer komplext och föränderligt arbetsliv gör att studier på avancerad nivå inom personalområdet efterfrågas i allt större utsträckning. Undervisningsspråk: engelska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science, Major: Human Geography Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Samhällsgeografi Utbildningsbeskrivning för Samhällsgeografi på Masterprogrammet i service management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. Du studerar också butiken ur ett samhällsperspektiv och hur butiksverksamhet utvecklas och förändras över tid. Genom utbildningen får du viktig kunskap om hur företag kan skapa goda kundrelationer och hur det går till att utveckla nya koncept kring sortiment, upplevelser och utformning i olika butiksverksamheter. Undervisningsspråk: engelska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science in Welfare Policies and Management Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Välfärdspolitik och management. Quimper, Vannes och Rennes är städer som inte förstördes under andra karta över göteborg liseberg världskriget och som ligger ca 1-3 timmars bildfärd bort.

Skolan ligger en bit utanför stan med en bussresa på 15-20 min och detta var väldigt smidigt då bussarna gick var tionde minut. Programmet syftar till att vidareutveckla kritiskt tänkande, analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys och dina ämneskunskaper i pedagogik. Du får även ämneskunskaper och färdigheter med breda perspektiv och omvärldsanknytning. Undervisningsspråk: engelska, längd: 2 år, 120 hp (master examen: Master of Science in European Affairs. Vi valde att utnyttja möjligheten till att studera utomlands för att uppleva en annan kultur och på så sätt skapa en djupare förståelse för hur det fungerar utanför Sverige, men inom Europa. Utbildningens bredd ger dig också möjlighet att göra en internationell karriär eller starta eget företag. Inriktningen: Retail, utbildningen ger dig färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag och organisationer inom detaljhandeln. Då ska du läsa programmet i service management med inriktningen retail management.

Vi utbildar personer som kan ta tillvara på mångfald och miss sophie restaurang göteborg meny arbeta för jämställdhet och likabehandling, men samtidigt har kunskap i företagande och ledarskap. Samhällsgeografer är verksamma inom bland annat privat och offentlig planering, inom nationella och internationella förvaltningar och inom företag. Undervisningsspråk: engelska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science in Sociology of Law Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Rättssociologi på Med en mastersexamen i samhällsgeografi får du en utbildning som förbereder dig både för en yrkeskarriär och för forskarutbildning. FrankrikeIstället för att åka till Paris valde vi att uppleva Bretagne och hyrde därför en bil i tre dagar. Utbildningen förbereder dig för yrken som ställer stora krav på självständighet. Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Humanekologi på Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet. FrankrikeBrest har ca 150 000 invånare och den ligger vid en bred och djup vik av Atlanten och har en av Europas förnämsta naturhamnar. Programmet ges på hel- och halvfart och ger dig behörighet att söka vidare till forskarutbildning.

Service Management, Retail Managementservice management lunds detaljhandeln