ekonomisk historia b uppsala

SHM 3094:3A 1300-talet, politiskt kom 1300-talet att bli oroligt i Sverige med inbördes strider. Ett nytt klassamhälle inom den framväxande industrialismen gestaltas i utställningen, där klyftorna var stora mellan fattig och rik. Bild: En audiens medan peruken pudras. När Katarina blev änka drog hon sig tillbaka till Gudhems kloster i Västergötland, dit hon också testamenterade större delen av sin förmögenhet. Trots att kvinnor har olika yrken refereras de i tidens handlingar många gånger bara som dotter, hustru eller änka. Den avslutande delen av samtalet ägnades åt olika frågor rörande samarbeten mellan kulturarvsinstitutioner och forskningsvärlden. Databasen är publicerad på internet med adressen.

Flera av bidragen i boken, ekonomisk kulturhistoria utgår ifrån konkurshandlingar som digitaliserats och registrerats i det stora digitaliseringsprojektet Tidigmoderna konkurser. . Svaret är att det sådana texter finns men att det naturligtvis alltid går att göra mer. Vi möter drottning Katarina Sunesdotter vars gravtumba är den bäst bevarade från svensk medeltid. Flera av de provinser som erövrades tidigare gick nu förlorade och stormaktstiden var slut.

ekonomisk historia b uppsala

En tolkning finns att det kan har varit en del av hemgiften till drottning Blanka av Namur (i nuvarande Belgien) vid äktenskapet med kung Magnus Eriksson år 1335. Kontakta oss, studentexpedition, kelly Biddle, telefontid: Mån-Tors kl 10-12. Dr och arkivarie, Stadsarkivet. Kanonen är drygt nio kg tung och bara 30 cm lång. Studierektor för Ekonomisk historia). Hon blev en internationell berömdhet och är utnämnd till Europas skyddshelgon. Spännet hittades i strömmen av en ålfiskare några hundra år senare. Då trädde en av de största gestalterna fram i Sveriges historia, den heliga Birgitta (1303-1373).

Kontakt: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala Tel.
Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror.
Ekonomisk -historiska institutioner: Göteborgs universitet Handelshögskolan i Stockholm Lunds universitet Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet.
Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl.