göteborgs roddklubb delsjön

industri- och affärsmannen James Keiller, och ett flertal andra kända Göteborgsnamn har under årens lopp varit knutna till klubben. Av medlemsförteckningen ser man, att de övriga ursprungliga medlemmarna var: Alex. Duff och bildade ovannämnda klubb. Tack för ditt meddelande. Göteborgs, roddklubb - medlemsmatrikel och stadgar 1950, 1950.3. Den ökade båttrafiken på älven har medfört att Göteborgs roddklubb sedan 1970-talet håller till på Delsjön. Bilder: Odaterade fotografier med vyer från älven samt interiörbild från båthus.

Inbjudan från Göteborgs roddklubb
Göteborgs Roddklubb - arkivportalen arkivportalen

Välkommen till Delsjöns Koloniförening: juni 2011göteborgs roddklubb delsjön

Göteborgsoperan 2018 barn, Handelshögskolan göteborgsavdelningen,

Roddklubben (som hade en föregångare vid namn Göteborgs Ro-club, bildad 1851) anses vara en av de äldsta i landet. Telefon: (växel om webbplatsen, cookies). Föreningen fick sin början genom en annons i pressen där man bjöd in intresserade för bildandet av en roddklubb. Årsavgiften bestämdes till 2 riksdaler Banco. Vi kommer titta på problemet och återkommer om vi behöver mer information. Klubbens verksamhet består idag av både tränings- och tävlingsverksamhet och man räknar med ett hundratal registrerade medlemmar.

Göteborgs flygmuseum, Göteborgsregionens släktforskare,