malmö nya arbetareförening

Rasmus Löfstedt, januari 2013. År 1875 bildades inom föreningen en sju- och begravningskassa vilken 1933 överfördes. Mer information om dina rättigheter, dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/gdpr). Malmö, museum i stadsarkivet. Tillhandahålla goda böcker och tidningar samt anordna musikarrangemang och föredrag. Damklubben lades ned år 2000. Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad. Malmö nya arbetarförening, Malmö 1922 Arkivnr MSA/00539, arkivnr MSA/00539 Förteckning 57/90 Förteckning över.

Malmö nya arbetareförening
malmö nya arbetareförening

Föreningens äldsta medlemsförteckningar visar att medlemmarna rekryterades från de flesta av samhällets olika skikt. Denna information finns också att läsa på sidan. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Arkivet förtecknat av Nina Wiklund. View other finding aid 'Arkivförteckning (godkänd. Det har alltså inte varit en förening enbart för arbetare, utan en förening för alla som gemensamt ville arbeta för ett visst mål.

Malmö nya arbetareförening
malmö nya arbetareförening

Hörselcentrum malmö, Arlövsvägen 2 malmö,