gasverket stockholms stad

arbetsplatser: 35 000, kommersiell yta: 600 000 kvadratmeter, energianvändning: Initialt krav 55 kWh/kvm/år. Engagemang och inflytande stimuleras för att skapa motivation och förankring på platsen. Den första detaljplanen för Gasverket i Stockholm har vunnit laga kraft. Hösten 2019 kommer den första nya verksamheten i Gasverket att öppna.

Stadsdelsservice vid sidan av kultur, design och gastronomi ska ge omr det ett dynamiskt liv under merparten av dygnets alla timmar. Gasverket r del av h llbarhetsprofilerade Norra Djurg rdsstaden. Med markanvisning f ljer ett antal krav p energianv ndning, gr nytor, mobilitet etc. Som byggherrar m ste uppfylla.

Med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa, sätts det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden. Utvecklingen av Värtahamnen började 2010 och planeras för omkring 2400 nya bostäder samt lokaler för kontor och handel. Området inte är lämpligt för husdjur och mindre barn. Som byggherrar måste uppfylla. I planen ingår skola och förskola, idrottshall, kultur, hotell och kontor, mat och service. Gasverket ska utgöra en scen för kreativa och innovativa verksamheter som appellerar till alla våra sinnen.

Bostadsanpassningsbidrag malmö, Bussresa halmstad stockholm, Regionbuss malmö ystad, Algblomning stockholms skärgård karta,