schoolsoft jensen uppsala logga in

föräldrar, lärare och elever att kommunicera med varandra och hålla ordning på det dagliga skolarbetet. Information, nu har vi gått över till Single Sign-On för SchoolSoft! Du måste logga in för att kunna se denna sida. School Soft erbjuder fullständig insyn och transparens.

Logga in p Schoolsoft jensen grundskolaschoolsoft jensen uppsala logga in

Grundskola i Uppsala jensen grund- ochschoolsoft jensen uppsala logga in

Om du är elev eller personal, så loggar du in från adressen /pysslingen/sso, du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare. Jsp, du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare. Välkommen att kontakta mig med frågor eller funderingar! Föräldrarna kan även rapportera sjukfrånvaro och skicka meddelande till enskilda lärare, och om de skulle hända att en elev har oanmäldfrånvaro låter School Soft föräldrarna få reda på detta. Vårdnadshavare fortsätter att logga in från den här sidan, precis på samma sätt som tidigare. På jensen får eleverna mycket läxor och prov, därför välkomnar vi dig som vill gå på en skola som värdesätter ordning och studiero.