psykiatri stockholm akut

någon närstående kan få rådgivning om hur du bör agera, samt hur och var du och din närstående kan få hjälp. Skulle vi bedöma att du behöver akut hjälp så har vi ibland möjlighet att åka ut på ett hembesök till dig, så att du får träffa en läkare eller en specialistsjuksköterska. Du får visa legitimation och eventuellt frikort. Under ditt besök får du träffa en läkare, ibland i samråd med överläkare eller annan vårdgivare, som gör en bedömning av vilken vård du är i behov av för tillfället. Du får vård inom andra områden, till exempel beroendevården eller husläkare. Vill du ha råd via telefon, arc teryx kvinnors bora 2 mitten gtx Vandringskängor ring telefonnummer 1177. Vi hjälper dig gärna med akuta insatser, men är restriktiva med att skriva sjukintyg eller recept. Efter att du har blivit registrerad får du prata med någon personal och berätta varför du har kommit hit. . Hjälp och stöd för dig som är under. Vid ankomstsamtalet berättar du anledningen till ditt besök, vad som har hänt och vad du vill ha hjälp med.

Psykiatri stockholm akut
psykiatri stockholm akut

För sjukskrivning hänvisar vi till husläkare. Du får svar inom två arbetsdagar. . Fäll ihop, psykiatrisk öppenvårdsmottagning, psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Psykiatri, sydväst i Stockholms läns landsting.

Vad händer i stockholm 2018
Stockholm spritbutik timmar

Det är viktigt för att du ska få en så god vård som möjligt. På jourmottagningen får du träffa en läkare eller en specialistsjuksköterska som bedömer vilken vård du behöver. All personal inom psykiatrin omfattas av tystnadsplikt. Här tjänstgör ett antal läkare för att hjälpa personer som söker till akutmottagningen. Vi finns på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen och är Stockholms läns akutmottagning för akut psykiatrisk vård. Klockan 8:00 22:00 kan du få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:00 12:00 på finska. Samtliga bilder på webbplatsen är tagna av fotograf Yanan Li om inget annat namn anges. Ibland kan det räcka med besöket hos oss, men vi kan också hjälpa dig med information och hänvisning till andra mottagningar som kan ge dig mer hjälp. Barn och ungdomar, bUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar under 18 år med psykiska besvär och deras familjer. Vad händer på akuten när du söker hjälp? Söker du övrig tid ringer du på dörrklockan och anmäler dig till personalen som öppnar dörren. Psykiatern, som är läkare med specialistutbildning i psykiatri, har huvudansvaret för din behandling.